Espa logo

FR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο αξιόλογα μουσεία στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους της κρητικής προϊστορίας και ιστορίας, από τη Νεολιθική εποχή μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Κυρίαρχη θέση στις συλλογές του ωστόσο, κατέχουν τα μοναδικά αριστουργήματα της Μινωικής τέχνης, την οποία μπορεί κανείς να θαυμάσει σε όλη της την εξέλιξη. Η συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο δίκαια θεωρείται το κατεξοχήν μουσείο του μινωικού πολιτισμού.

Λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητάς του, της χωρικής και χρονικής πληρότητας των εκθεμάτων, που προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές ενότητες της Κρήτης και από όλες τις χρονολογικές περιόδους της αρχαιότητας, καθώς και της ολοκληρωμένης παρουσίασης του μινωικού πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου δεν έχει περιορισμένη τοπική εμβέλεια αλλά δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως το μητροπολιτικό μουσείο της Κρήτης, ένας κορυφαίος χώρος μελέτης και ανάδειξης του αρχαίου κρητικού πολιτισμού.

Το έργο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» υλοποιήθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου κατά το διάστημα 2019-2022, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Στόχος ήταν η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου, μέσω μιας Δικτυακής Πύλης και ενός συνόλου εφαρμογών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας τόσο των φυσικών επισκεπτών του Μουσείου όσο και των απομακρυσμένων χρηστών του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εργασίες τεκμηρίωσης, φωτογράφησης και τρισδιάστατης σάρωσης επιλεγμένων εκθεμάτων του Μουσείου, καθώς και ψηφιοποίηση σχετικού οπτικού υλικού από αρχαιολογικές δημοσιεύσεις.

Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ψηφιακές εφαρμογές

  • Διαδραστικός χάρτης επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης από τους οποίους προέρχονται επιλεγμένα εκθέματα του ΑΜΗ,
  • Χρονολόγιο της Κρητικής προϊστορίας και ιστορίας ως τα Ρωμαϊκά χρόνια, καθώς και Χρονολόγιο της Ιστορίας του ΑΜΗ,
  • Λεξικό Αρχαιολογικών Όρων,
  • Εκπαιδευτική - ψυχαγωγική εφαρμογή,
  • Διαδικτυακή, διαδραστική, εικονική περιήγηση σε επιλεγμένες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου,
  • Διαδικτυακός κόμβος για την παρουσίαση του ψηφιοποιημένου αρχαιολογικού υλικού και των ψηφιακών εφαρμογών,
  • Εικονική ξενάγηση για τους επισκέπτες του Μουσείου και παρουσιάσεις επαυξημένης πραγματικότητας σε 20 επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου,
  • Πραγματοποιήθηκε ακόμα, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία και το διαρκή εμπλουτισμό του συστήματος.

Συνεισφορά

Μέσα από την ολοκληρωμένη και στοχευμένη προβολή των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του ΑΜΗ, το έργο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αλλά και διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (τοπική κοινωνία, ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, ΑμΕΑ) και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο λειτουργεί όχι μόνο προς όφελος του ίδιου του Μουσείου, αλλά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης, παρέχοντάς της την ευκαιρία για βαθύτερη και βιωματικότερη γνωριμία με την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της. Ωφελούνται επίσης οι φορείς πολιτισμού και τουρισμού της Κρήτης, μέσω της προσέλκυσης εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού, καθώς και οι φυσικοί και διαδικτυακοί επισκέπτες του Μουσείου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω διευρυμένων υπηρεσιών φυσικής και διαδικτυακής επίσκεψης. Τέλος, το έργο λειτουργεί προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως ερευνητές και ΑμΕΑ.

Το Έργο

Το έργο λειτουργεί συμπληρωματικά στα προηγούμενα έργα, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Γ’ ΚΠΣ) και ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Η. (κωδ. πράξης: MIS 355544 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα") που υλοποιήθηκαν στο Α.Μ.Η., κάνοντας περισσότερο προσιτά τα αποτελέσματά τους στο κοινό μέσω του παγκόσμιου ιστού.

Συντελεστές

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Στέλλα Μανδαλάκη, Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Δευκαλίων Μανιδάκης, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαρία Κρασανάκη-Χρονάκη, Μαρίνα Καλλέργη.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Ευαγγελία Σίκλα, Σάββας Πετρίδης, Γεωργία Φλούδα, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Κλεάνθης Σιδηρόπουλος, Στέλλα Μανδαλάκη, Μαρία Κυρίμη, Ειρήνη Γαλλή, Κατερίνα Αθανασάκη, Δημήτρης Σφακιανάκης, Παρασκευή Σταματάκη, Δευκαλίων Μανιδάκης, Κλειώ Τζανάκη, Ελένη Τζιράκη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γεωργία Φλούδα, Κλειώ Τζανάκη.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

Στέλλα Μανδαλάκη

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΜΗ

Ειρήνη Γαλλή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατερίνα Αθανασάκη

ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Ειρήνη Νικολακοπούλου

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δευκαλίων Μανιδάκης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Ειρήνη Νικολακοπούλου

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Ιωάννης Βελεγράκης (εταιρεία Uni Systems), αρχείο ΑΜΗ (Ιωάννης Πατρικιάνος, Δευκαλίων Μανιδάκης, Γιάννης Παπαδάκη-Πλουμίδης, Κλεάνθης Σιδηρόπουλος).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Ρόζμαρι Τζανάκη (αγγλικά), Εμμανουέλα Τζεδάκη (γαλλικά).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

"UNI SYSTEMS M.A.E."

  • Κατηγορίες

ΑΡΓΙΕΣ

1 Ιανουαρίου: κλειστά

Θεοφάνεια: 08:30 – 15:00

Καθαρά Δευτέρα: 08:30 – 15:00

25 Μαρτίου: κλειστά

Μ. Παρασκευή: 12:00 – 17:00

Μ. Σάββατο: 08:00 – 15:00

1 Μαΐου: κλειστά

Κυριακή του Πάσχα: κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: 08:00 – 20:00

Αγίου Πνεύματος: 08:00 – 20:00

15 Αυγούστου: 08:00 – 20:00

28 Οκτωβρίου: 08:00 – 20:00

25 Δεκεμβρίου: κλειστά

26 Δεκεμβρίου: κλειστά