Ανακοίνωση 8/2/2023

Την Τετάρτη 8/2/2023 το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό από τις 11:30 ως τη λήξη του ωραρίου, λόγω στάσης εργασίας του προσωπικού.