«Αρχαίων Ιάματα. Ο Θεός Ασκληπιός στη Λεβήνα». Εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο

«Αρχαίων Ιάματα. Ο Θεός Ασκληπιός στη Λεβήνα»
Εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στο Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

20-21 και 25 Μαΐου και 22 Ιουνίου 2022.
Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης που διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκδηλώσεις:
Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στην περιοδική έκθεση και σε επιλεγμένα εκθέματα των μόνιμων Συλλογών.