Ξεναγήσεις στη φωτογραφική έκθεση «Φιλό-ξενη Αρχαιολογία: από την Αρχαιολατρία και τον Φιλελληνισμό στις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές»

Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στη φωτογραφική έκθεση «Φιλό-ξενη Αρχαιολογία: από την Αρχαιολατρία και τον Φιλελληνισμό στις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές».
Ημερομηνίες και ώρες ξεναγήσεων:
1. Τρίτη 22/2 στις 17.00.
2. Τρίτη 1/3 στις 17.00.