Περιοδική έκθεση Δαιδάλεια

Ελεύθερη είσοδος για όλους την Κυριακή 5 Ιανουαρίου και δωρεάν ξενάγηση από τους συμμετέχοντες εικαστικούς στην έκθεση «Δαιδάλεια»